Disclaimer

Disclaimer van StudioEnschede

StudioEnschede is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioEnschede, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioEnschede zijn verbonden. StudioEnschede is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioEnschede beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioEnschede is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioEnschede worden aangeboden. StudioEnschede garandeert niet dat de op StudioEnschede aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioEnschede garandeert ook niet dat de op StudioEnschede aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioEnschede garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioEnschede hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioEnschede is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioEnschede. U vrijwaart StudioEnschede voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioEnschede.